Công ty TNHH MTV Nông Nghiệp Rạng Đông

  Địa chỉ: TDP 4 Thị Trấn Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định

 Hotline: 0228 387 3141

 Email: congtynongnghieprangdong@gmail.com 

 Website: www.nongnghieprangdong.com