Dịch vụ nông nghiệp 2

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP RẠNG ĐÔNG

Cty TNHH MTV Nông nghiệp Rạng Đông, Thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng) thành lập năm 2010 trên cơ sở Nông trường Rạng Đông trước đây.

Cty chuyên sản xuất, kinh doanh lương thực, trồng và chế biến cói, trồng dâu nuôi tằm, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp với gần 900ha đất nông nghiệp và 70ha đất sản xuất dịch vụ.

Chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình mới trong điều kiện cơ chế thị trường với không ít khó khăn, song thời gian qua, cùng với những nỗ lực phát triển sản xuất, kinh doanh,

Cty luôn thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, quan tâm chăm lo đời sống người lao động (NLĐ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.